Proljetno učenje

Petra je sjedila za stolom i dječaku Dominiku strpljivo objašnjavala tablicu množenja. Dominik je zamišljeno grickao olovku i brisao gumicom po bilježnici. Petra tada skoči sa stolice i poviče:
— Dominiče, idemo van! Svjež zrak možda popravi tvoje pamćenje. — Djeca izjure van iz stana. Dominik krene stisnuti dugme dizala.
— Ne, ići ćemo pješke! — reče Petra i krene prema stubama pa nastavi:
— Idemo zajedno izbrojiti stube!
Dominik potrči i glasno stane brojiti:
— Jedan, dva, tri, četiri, pet! — Okrene se prema Petri i kaže: — Ima pet stuba! — Petra ohrabrujuće kimne glavom: — Svaki kat ima po dva reda od pet stuba. Koliko onda svaki kat ima stuba? — upita gledajući ga.
Dominik je gledao stube pa glasno poviče: — Deset!
— Da, ima ih deset! Sada ćemo ih izbrojiti i na svaku stati! — smijala se Petra dok je s Dominikom poskakivala po svakoj stubi. Zadihani stigoše do prizemlja. — Ja sam na trećem katu. Ako svaki kat ima po deset stuba, koliko ih moram prijeći da bih stigla do prizemlja? — upita djevojčica.
Dominik je otvorio ulazna vrata pa se okrenuo prema Petri smiješeći se. — Ima ih trideset, u to sam siguran jer sam svaku izbrojio, ne samo danas nego svaki dan kad idem k tebi, ali znam da je tri puta deset trideset!
Krenu prema parku. Petra se zaustavi pokraj klupe i uzbuđeno poviče. — Vidi zvončić.| Tu je još jedan! I tu! A ovdje su četiri visibabe!
— Dominik zbunjeno slegne ramenima. — Meni izgledaju jednako!
— Ne, nisu jednaki, visibabe su jedno, a zvončići drugo, ali zajedno čine sedam proljetnica — strpljivo je objašnjavala Petra.
Pokraj druge klupe ugledaju tri šafrana i četiri jaglaca. Dominik važno poviče: — Ista situacija kao i kod prve klupe, mogli bismo reći sedam proljetnica puta dva ili sedam plus sedam, što znači da imamo četrnaest proljetnica!
Tada osjeti da ga je netko lupio po ramenu. Dominik se okrene i ugleda dječaka Hrvoja i djevojčicu Doroteu.
— Nemaš četrnaest proljetnica, nego sedam, ova klupa i ove proljetnice su naše! — smiješeći se reče Hrvoje i sjedne s Doroteom na klupu.
— Hej, još nismo stigli do dijeljenja, vježbamo samo množenje! — smijala se glasno Petra pa sjela s Dominikom na drugu klupu. Nakon toga djeca potrče prema ljuljačkama. Sva sreća, njih nisu trebali množiti ni dijeliti, bilo ih je dovoljno 'da se svatko mogao ljuljati i smijati...

Napisala: Tamara Vrbanović
Izdao Mozaik knjiga d.o.o. u dječjem časopisu "Prvi izbor", ožujak 2017.
Objavljeno uz dozvolu izdavača
www.mozaik-knjiga.hr/prvi-izbor


Sva događanja


Kategorija:
,

Sva događanja Prijava događaja