Pranje ruku

Prije i poslje jela
Treba ruke prati
Nemoj da te na to
Opominje mati
Jer prljavim rukama
Zagadi se jelo
Pa se tako bolest
Prenese u tijelo


Sva događanja


Kategorija:
,

Sva događanja Prijava događaja