NITKO NIJE KRIV

Mir, mir, mir
Nitko nije kriv
Ava, ava, ava
Nitko nije krava
Ključ, ključ, ključ
Nećemo se tuć'
Led, led, led
Idemo na sladoled!


Sva događanja


Kategorija:
,

Sva događanja Prijava događaja