LOVI MACA MIŠA

Lovi maca miša
pa ga šapom čep
samo ga je malo
zgrabila za rep.

pobjegao maci
sad u rupu miš
pa se tamo smije
ha ha ha ha
ne možeš mi niš


Sva događanja


Kategorija:
,

Sva događanja Prijava događaja