Krave

Krave spadaju među najvažnije domaće životinje. Daju nam mlijeko, meso i kožu. Mogu služiti i kao tegleće životinje, pomagati u oranju polja i vuči kola.

Domaći prijatelji

Krava pripada obitelji goveda, u koju još ubrajamo bivola, bizona, jaka i antilopu zavijenih rogova. Krave su bile među prvim životinjama koje su pripitomljene za poljoprivredne svrhe. Prilično su bezopasne, ali ako ih netko pretjerano gnjavi, mogu udariti kopitom ili glavom! Krave su korisne zbog hranjivpg mlijeka koje daju, ali mnogi uživaju i u njihovom ukusnom mesu. Meso se, ovisno o starosti životinje, zove teletina, junetina ili govedina. Koža se koristi za proizvodnju cipela i torba. Budući da su prilično snažne i mogu se lako obučiti, u mnogim dijelovima svijeta krave su često glavna ispomoć na gospodarstvnu, gdje prenose teret i oru polje.

Hrana i zaklon

Za krave na imanju treba se dobro brinuti. Treba im omogućiti dobar zaklon i hranjivu ispašu. Treba ih smjestiti u drvene štale ili staje od opeke. Dobra je hrana ključna za dobro zdravlje. Kravama se stoga mora davati sočna trava i sijeno. POvremeno im treba davati i žita. Krave vole pasti na otvorenim pašnjacima, a često ih se pušta da pasu na velikim livadama. Time se osigurava dobro iskorištavanje zemljišta koje možda nije pogodno za sadnju druge ljetine.

Mužnja krava

Krave nam daju mlijeko. Od mlijeka se proizvode različiti mliječni proizvodi: sir, vrhnje, maslac i jogurt. Kako bi se to postiglo, krave treba pomusti pravilnom tehnikom. Mogu se musti ručno ili strojno. Strojevi za mužnju često se korise na imanjima. TI strojevi mogu izmusti velike količine mlijeka i ključni su u proizvodnji mliječnih proizvoda na veliko. Osim toga, koriste korise se strojevi koji prenose mlijeko do čvrsto zatvorenih spremnika. Time se osigurava visoka razina higijene i sprječava se kvarenje mlijeka.

Preuzeto iz knjige: "Domaće životinje"
Izdao Egmont d.o.o.
Objavljeno uz dozvolu izdavača


Sva događanja


Kategorija:
,

Sva događanja Prijava događaja