KOKA I PILIĆI

Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi,
gladni smo ti, mama, mi!
ko, ko, ko, ko, ko, da,
meni zrno, vama dva!


Sva događanja


Kategorija:
,

Sva događanja Prijava događaja