BALONI

Baloni,baloni
vi šareni bonboni
što suncu nose mene
i rukuju se s vjetrom...
Ali uto eto rode
poput igle
probuši sve balone...
Buuuuummm...


Sva događanja


Kategorija:
,

Sva događanja Prijava događaja