A, Be, Ce, De

A, be, ce, de
mačka prede
na vrh grede
a miš mota
preko plota.En ten tini
sava raka tini
sava raka tika taka
bija baja buf
iz lavora vruća voda
trif traf truf


Sva događanja


Kategorija:
,

Sva događanja Prijava događaja